Offices in Porto

Mecalux

Porto

Rua dos Transitários, 182,
2º Sala BX Freixieiro
4455-565, Perafita
Porto
Tel. work22 996 64 22
Tel. work22 996 64 22
Tel. work22 996 64 22

Headquarters in Portugal